İnsan Kaynakları Politikalarımız

Köşkdere Grup, kaliteli insan kaynağını hem kendi bünyesinde yetiştirmekte hem de dışarıdan bünyesine katmak suretiyle mevcut iş gücünü sürekli olarak artırmayı hedeflemektedir. Köşkdere Grup İnsan Kaynakları; nitelikli insan gücünü; muhasebe ve finans, insan kaynakları, bilgi teknolojileri ve haberleşme, idari işler, satış, servis ve pazarlama(saha, operasyon ve atölye), üretim kademeleri hizmetlerinin kalitesini artıracak başat unsur olarak değerlendirmekte ve bu doğrultuda İnsan Kaynakları politikasını şekillendirmektedir.

Eğitim, yasal ve hukuki gereklilikler, performans ölçümleri, performans ölçümlerindeki başarının ödüllendirilmesi, kariyer planlamaları, terfi ve özlük işleri gibi konuların tamamını içeren prosedür ve yönetmelikler evrensel insan hakları çerçevesinde düzenlemektedir. Şirket içinde çalışanları doğrudan ilgilendiren kararlar katılımcı karar mekanizmaları bünyesinde alınır.

Köşkdere Grup çatısı altında çalışan her birey, kurum aidiyet duygusuna sahip, kurum kültürünü içselleştirmiş şekilde uzun vadeli işbirliği çerçevesinde istihdam edilmesi hedeflenir. İnsan kaynakları ihtiyaçları verilecek eğitimlerle desteklenir ve somut biçimde tüm kademelere yansıtılır.

İnsan kaynakları politikası çerçevesinde personelin gelişen teknolojilere ve bu doğrultudaki yeniliklere adaptasyonu amacıyla kurum içi ve kurum dışı eğitim faaliyetleri gerçekleştirilir. İnsan kaynağı ihtiyaçlarının karşılanmasında şirket içi (himayeci) politika uygulanır. Bu doğrultuda personelin kendisini geliştirmesi ve sonrasında şirket aidiyeti çerçevesinde yeni kazandığı bilgi ve becerilerini sergileyebileceği pozisyonlarda ilerlemesi sağlanır, böylelikle başarı odaklı motivasyonlar oluşturulur.

Bizi Takip Edin

Bizden haberdar olmak için aşağıdaki formu doldurunuz.

Bu sitenin Web Yazılım ve Web Tasarım işlemleri WebWorks İstanbul tarafından hazırlanmıştır.